Fundusze unijne

PPU COMEX sp. z .o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach działania 6.2 wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

„Wdrożenie innowacji procesowej poprzez cyfryzację procesu kontroli jakości wydruku w PPU Comex sp. z o.o.”.

Wartość projektu: 286 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 243 610,00 zł

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Głównym celem w projekcie jest wdrożenie innowacji procesowej w zakresie kontroli jakości wydruków online i offline w drukarni. Projekt jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorstwa, które uwidocznił kryzys pandemiczny. Działania projektowe skupiać się będą na wdrożeniu innowacji procesowej w przedsiębiorstwie opartej o gotowe rozwiązania informatyczne (kupowane w formie licencji) do inspekcji wizyjnej procesów produkcyjnych. Dla takiej dwuetapowej kontroli cyfrowej zostanie zakupiony: offlinowy system, który będzie automatycznie porównywał pierwszy wydruk z maszyn poligraficznych do zaakceptowanego przez klienta wzorca w postaci PDFa oraz onlinowy cyfrowy system kontroli jakość, który sprawdzi całą partię produkcyjną wydrukowanych etykiet. Do cyfrowej dwuetapowej kontroli zostanie zakupione oprogramowanie, sprzęt, usługa wdrożeniowa i szkolenie.

Zakupione systemy zapewnią druk zgodny z projektem klienta przez wskazanie wszystkich odchyleń, a potem sprawdzą cyfrowo jakość wszystkich wydrukowanych etykiet przez zasygnalizowanie błędów z zatrzymaniem maszyny konfekcyjnej włącznie. Błędnie wydrukowane etykieta nie trafią do klienta.

Projekt przyniesie korzyści:

– środowiskowe – mniej zmarnowanego materiału
– większe zadowolenie klienta
– komfort pracy pracowników

Kontakt

Verified by MonsterInsights